top of page

Servicevoorwaarden

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Door een deel van de website te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, vraag ik u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website.

We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Dus kom vooral  regelmatig terug! :)

U mag de website alleen bekijken en gebruiken voor uw eigen persoonlijke, wettige, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u niet:  alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen op de website verwijderd; b. de website gebruikt op een manier die mogelijk inbreuk maakt op onze rechten of de rechten van een derde partij; of c. inhoud van de website reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uitzenden, framen, communiceren aan het publiek of verspreiden naar een derde partij of de website op enigerlei wijze exploiteren, dit geldt ook voor commerciële doeleinden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om inbreuk te maken op of in strijd te zijn met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website of een gerelateerde website te beëindigen in geval van schending van deze Servicevoorwaarden.

Betaalmethoden

- Credit / Debit Cards

- IDEAL

Payment Methods
bottom of page