Vlijt.nl

Branding voor projectbureau natúurlijk ondernemen in Breda. Het bureau dat zich inzet om persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken op te lossen vanuit de principes van de natuur.


Een belangrijk onderdeel van dit branding project was het moderne en typografische logo van Vlijt. Een logo waarin kracht en zacht samenkomen. Het logo is professioneel met een speels element door het blaadje. Het is recht en gefundeerd met de zachte eigenschappen van de rondingen in de letters. Het logo is in beweging en in actieve vorm (het blad staat omhoog en naar rechts). Het is zakelijk, creatief en persoonlijk. Het font heb ik gecustomized zodat het logo zachter is en een geheel vormt met het geïllustreerde element.Het verhaal van Vlijt

Vlijt helpt bij het oplossen van maatschappelijke, bedrijfskundige en persoonlijke vraagstukken. Daarbij gaan we uit van natuurlijke principes en maken we gebruik van kennis uit de natuur. De mens is ook natuur, dus kan daar uit putten, en eraan bijdragen. Door projectmatig samen te werken met biologen en ecologen komen we tot een creatieve en oorspronkelijke aanpak die goed is voor de hele samenleving. En waarmee uw vraagstuk duurzaam wordt opgelost. Deze aanpak brengen we graag in de praktijk. Heeft u een vraag die we aan de natuur voor kunnen leggen?


Meer lezen of samenwerken met Vlijt? Ga naar www.vlijt.nl